Algemene voorwaarden

Algemeen

  1. Tijdens de proefles moet het paspoort van de hond meegenomen worden om aan te tonen dat de hond voldoende beschermd is tegen besmettelijke ziektes. Dit kan door middel van de vaccinaties of door middel van titerbepalingen. Een vaccinatie voor de Ziekte van Weil, Rabiës en Kennelhoest zijn niet verplicht.

Betaling

  1. De factuur van het cursusgeld zal tijdens de eerste training overhandigd worden.
  2. Het bedrag van de factuur moet overgemaakt worden of contant betaald te worden voor aanvang van de 2e training.
  3. De cursuskaart voor 10 trainingen is 3 maanden geldig. In overleg kan hiervan afgeweken worden.

Annulering

  1. Wanneer de cursus wordt afgebroken door de cursist is restitutie van het cursusgeld niet mogelijk.
  2. Bij ziekte van de hond of de baas kan de termijn van de kaart worden verlengd. Ook is het mogelijk om met een andere hond de cursus te vervolgen.
  3. Bij overlijden van de hond kan op verzoek van de baas het cursusgeld worden teruggestort, onder aftrek administratie- en materiaalkosten.

Aansprakelijkheid

  1. Deelname aan de trainingen geschiedt op eigen risico.
  2. De cursist is aansprakelijk voor alle schade die de hond toebrengt aan derden. Controleer of de hond is meeverzekerd op de polis van de WA verzekering.

Kynologisch Adviesbureau Carlian Brauckmann,