Basiscursus

De basiscursus bestaat uit 10 trainingen. Dit is de basis voor iedere hondeneigenaar.

Iedere hond wordt geacht een aantal vaardigheden te ontwikkelen in zijn jeugd. Het is prettig als hij rustig meeloopt aan de lijn, gaat zitten als hem dat gevraagd wordt en netjes wacht op zijn voer.

Dit zijn zaken die tijdens de basistraining aan bod komen. Als een

Puppycursus en basiscursus goed socialiseren
De basiscursus om te leren omgaan met vreemde situaties, andere honden en mensen.

puppy instapt in de groep zal hij geconfronteerd worden met andere honden, een vreemde omgeving en een heleboel vreemde luchtjes. Hij leert nu dat zijn baasje er altijd voor hem is, dat hij samen met de baas allerlei leuke en spannende dingen doet.

 Daarnaast leert hij ook dat de baas soms andere dingen wil dan hij, dus even doorlopen ipv even snuffelen. Dat andere honden best leuk zijn, maar soms moet je gewoon meelopen. Al deze zaken gelden ook voor een hond die al ouder is maar deze zaken nog niet goed kent. Bv. doordat de hond uit een asiel komt en nog geen basisopvoeding gehad heeft.
Een goed opgevoede hond
Met een goed opgevoede hond kun je overal terecht.

Deze cursus is vooral bedoelt om de communicatie tussen hond en baas te bevorderen. Het belangrijkste is dat de baas leert kijken naar zijn hond en begrijpt wat de hond bedoelt. Het is heel belangrijk dat de hond weet wat er bedoeld wordt met een commando. Je moet als baas goed kunnen onderscheiden of de hond je commando niet wil opvolgen of dat hij het simpelweg niet snapt.

Daarnaast zijn er nog een aantal zaken die het leven van eigenaar en hond makkelijker maken. Het is fijn als de hond begrijpt wat er bedoeld wordt als het baasje NEE zegt, dat hij de schoenen van de kinderen met rust laat en dat hij netjes naar zijn plaats gaat als dat gevraagd wordt.

Kynologisch Adviesbureau Carlian Brauckmann,