Werkwijze gedragstherapie

Hoe gaat de therapie in zijn werk?

De werkwijze van de therapie houdt de volgende stappen in:


De vragenlijst

De therapie start met het invullen van een uitgebreide vragenlijst. Als het mogelijk is dan wordt is het waardevol om een videofilmpje te maken van het probleemgedrag. Dat kan dan gebruikt worden om een duidelijke diagnose te stellen. De lichaamstaal van de hond geeft heel veel informatie over zijn gemoedstoestand op dat moment.

Het consult

Tijdens het consult wordt dan de diagnose gesteld. Waarom vertoont de hond dit gedrag en waardoor wordt dit veroorzaakt. Dan volgt het opstellen van een therapieplan. Dit plan is specifiek voor de unieke situatie van de klant. Het plan wordt duidelijk doorgesproken en stap voor stap uitgelegd. Bij een plusconsult is er ook tijd om eventueel samen al wat oefeningen te doen.

Het verslag

In het verslag wordt duidelijk de diagnose, het therapieplan en de prognose op een rijtje gezet. Dit verslag kan ook opgestuurd worden naar de dierarts.

Nazorg

Gedurende 3 maanden zal er telefonische/mail nazorg zijn. Het is dan altijd mogelijk om even te overleggen als er vragen zijn.

 


 

Kynologisch Adviesbureau Carlian Brauckmann,